Добре дошли в „Широ Доджо“!

Нашето доджо (училище или зала за тренировки) е мястото където ние, Вие и Вашите деца практикуваме карате, прекарваме известна част от времето си заедно, говорим си, забавляваме се, получаваме нови знания, умения, както на физическо, така и на психологическо ниво, радваме се, растем, ставаме по-силни, по-здрави, по-мъдри, по-спокойни… Понякога дори плачем или малко ни боли. Все неща, които са част от нашето ежедневие. При нас, както и във всяко друго училище има няколко прости правила, спазването на които е полезно и здравословно за всички.

Правилата са следните:

• За практикуването на карате е необходимо тренировъчно облекло – карате ги или широки, удобни дрехи за спорт. Всички участници тренират боси, а в случаите когато е позволено или се налага да бъдат с обувки е задължително те да са спортни, удобни и чисти. Всеки трениращ сам закупува тренировъчното си облекло и необходима екипировка (протектори за ръце, крака, зъби и т.н.);
• Залата е място, в което тренирате Вие, Вашите деца и много други хора. Отговорността да е здрава и чиста е на всички;
• Всеки трениращ е длъжен да поддържа добра лична хигиена, чисти дрехи и изрязани нокти (на ръцете и краката). В карате се работи с партньори и с цел избягване наранявания е задължително по време на тренировка да бъдат свалени всички пръстени, гривни, обеци, часовници и всякакви други накити;
• Трениращият или родителят на трениращо дете е длъжен да предупреди инструктора за всякакви болки и контузии, възникнали по време на тренировка или преди това, както и за всеки наличен временен или хроничен здравословен проблем;
• Членският внос за един календарен месец (минимум дванадесет посещения) е в размер на 60 лв. (шестдесет лева) и се заплаща от 1-во до 10-то число на текущия месец. Неизползваните платени посещения за текущия месец не се прехвърлят в следващия.
• Внос единична тренировка (плащане при всяко посещение в залата, а не заплащане на месечен внос) е 15 лв. за тренировка;
• Периодично се провеждат изпити за покриване на ученически степени (кю). На издържалите се дават диплома и правото да носят пояс с цвета на степента, която са защитили. Членският внос за изпит за кю е 40 лв. Неиздържалите изпита не заплащат внос изпит и имат право да се явят на поправителен след две седмици;
• Всеки трениращ задължително трябва да има клубна членска карта, с която се регистрира при всяко посещение в залата в регистрационната система. Цената на 1 бр. членска карта е 8 лв. Изгубена или повредена карта не се преиздава. Трениращият трябва да закупи нова такава.
• В залата всички се отнасят уважително един към друг. Не толерираме пререкания, скандали, сбивания и други видове агресия;
• Всички трениращи или родители на трениращи деца попълват декларация за здравен статус на трениращия, съгласие за занимания с бойни изкуства и предоставят актуални данни с контактна информация.

Ние предлагаме:

• Възможност да навлезете в света на бойните изкуства, с помощта на квалифицирани инструктори;
• Приятна атмосфера по време на тренировка;
• Запознанства с нови приятни хора;
• Да станете част от отбора;
• Да се раздвижите и намалите стреса;
• Да се мотивирате;
• Тренировки, излети и забавления на открито;
• Да тренирате два стила карате;
• Веднъж месечно ще имате възможност да се запознаете с други бойни изкуства от приятелски школи;
• Практикуване на традиционни японски оръжия (кобудо);

С уважение,

Дарина Дончева  – тел.: 0888 264 329
Симеон Иванов  – тел.: 0897 329 086