Здравейте! Темата за днес е ползата от допълнителните уроци, курсове и семинари. В личен план всеки изпитва затруднения с решаването на дадена физическа , психическа, техническа и т.н. задача, както и с изучаването и изпълнението на различните компоненти съставляващи бойните изкуства. Вашия инструктор (колкото и добър да е в преподаването), понякога се нуждае от повече време да намери правилният подход към вас. Семинарът е мястото където може да срещнете друг подход, друг начин и да научите нови упражнения и практики. Стара азиатска поговорка гласи: „Има много пътища към върха на планината!“. За децата (и не само) е важно да сменят понякога средата, да намерят нови приятели и да търсят нови забавления. За напредналите е много важно да сменят партньорите (противниците) си, поради факта че се свиква лесно с уменията и навиците на хората от тяхната зала и когато се озоват пред непознат не могат да реагират адекватно. С други думи, освен че може да научите нещо ново, можете да проверите собственото си ниво.
От гледна точка на клуба, семинарите са плод на огромни усилия (физически, организационни, финансови), имащи различни цели. Откакто започнахме да работим заедно аз – Симеон, Дрина и Илиян организирахме немалко семинари с надеждата, че ще върнем интереса на хората към този вид обучение. Сблъсквахме се неведнъж с апатията и пренебрежението към нашия труд. С учители, които не пускат учениците си на чужди семинари от страх да не загубят влиянието си върху тях, с цели организации които омаловажават труда на организаторите само, защото са „конкуренция“.
Ние от клуб Ронин 11 насърчаваме посещението на семинари на нашите ученици, дори да са от различни бойни изкуства. В крайна сметка е важно как всеки ще изгради себе си и на какво ще се научи.
Една от най вдъхновяващите гледки и за учители и за ученици е да видиш сто човека в залата, обединени от желанието и идеята да практикуват заедно!
„Много пътища водят към върха на планината.“
Поздрави, Симеон