Нашите правила

Нашето доджо (училище или зала за тренировки) е мястото където ние, Вие и Вашите деца практикуваме карате, прекарваме известна част от времето си заедно, говорим си, забавляваме се, получаваме нови знания, умения, както на физическо, така и на психологическо ниво, радваме се, растем, ставаме по-силни, по-здрави, по-мъдри, по-спокойни… Понякога дори плачем или малко ни боли. Все неща, които са част от нашето ежедневие. При нас, както и във всяко друго училище има няколко прости правила, спазването на които е полезно и здравословно за всички.

Правилата са следните:

 • За практикуването на карате е необходимо тренировъчно облекло – карате ги или широки, удобни дрехи за спорт. Всички участници тренират боси, а в случаите когато е позволено или се налага да бъдат с обувки е задължително те да са спортни, удобни и чисти. Всеки трениращ сам закупува тренировъчното си облекло и необходима екипировка (протектори за ръце, крака, зъби и т.н.);
 • Залата е място, в което тренирате Вие, Вашите деца и много други хора. Отговорността да е здрава и чиста е на всички;
 • Всеки трениращ е длъжен да поддържа добра лична хигиена, чисти дрехи и изрязани нокти (на ръцете и краката). В карате се работи с партньори и с цел избягване наранявания е задължително по време на тренировка да бъдат свалени всички пръстени, гривни, обеци, часовници и всякакви други накити;
 • Трениращият или родителят на трениращо дете е длъжен да предупреди инструктора за всякакви болки и контузии, възникнали по време на тренировка или преди това, както и за всеки наличен временен или хроничен здравословен проблем;
 • Редовният членски внос за тренировки по карате в доджото за един календарен месец (минимум дванадесет посещения) е в размер на 118 лв. (сто и осемнадесет лева) и се заплаща от 1-во до 5-то число на текущия месец. Неизползваните платени посещения за текущия месец не се прехвърлят в следващия. Изключение се прави само, ако трениращият е бил болен, за което инструкторите са били навременно предупредени и през текущия месец, за който е платен членски внос има 4 или по-малко от 4 направени посещения в доджото. В такъв случай за следващия календарен месец, трениращият заплаща членски внос в размер на 60 лв. (шестдесет лева). Всеки нов трениращ в доджото заплаща редовен членски внос през първите три месеца на членство;
 • Клубът дава възможност за средно дванадесет посещения на месец (има месеци с ден повече или ден по-малко). При неизразходван брой тренировки заплащането се смята на цената на броя на единичните посещения или пълен месечен внос по ваш избор. Не се правят преизчисления на пълният месечен внос;
 • Трениращият може да премине от редовен на лоялен членски внос в размер на 98 лв. (деветдесет и осем лева), когато посещава тренировките в доджото и 80 лв. (осемдесет лева), когато не посещава тренировки (по време на ваканции, пътувания и т.н.). Ако лоялен член на доджото при платен членски внос за текущия месец има 4 или по-малко от 4 тренировки по здравословни причини за следващия месец плаща членски внос в размер на 60 лв. (шестдесет лева). Трениращият заплаща лоялен членски внос 12 (дванадесет) месеца в годината (без прекъсване по време на ваканции, пътувания и т.н.);
 • Внос единична тренировка (плащане при всяко посещение в залата, а не заплащане на месечен внос) е 30 лв. (тридесет лева) за тренировка;
 • Всеки трениращ втори и следващ член от едно семейство, независимо дали е на редовен или лоялен членски внос, плаща 50% от вноса за съответния вид членство;
 • Периодично се провеждат изпити за покриване на ученически степени (кю). На издържалите се дават диплома и правото да носят пояс с цвета на степента, която са защитили. Редовният членският внос за изпит за кю е 60 лв. (шестдесет лева). Лоялният членски внос за изпит е 50 лв. (петдесет лева). Неиздържалите изпита не заплащат внос изпит и имат право да се явят на поправителен след две седмици;
 • Всеки трениращ задължително трябва да има клубна членска карта, с която се регистрира при всяко посещение в залата в регистрационната система. Цената на 1 бр. членска карта е 10 лв. Изгубена или повредена карта не се преиздава. Трениращият трябва да закупи нова такава;
 • В залата всички се отнасят уважително един към друг. Не толерираме пререкания, скандали, сбивания и други видове агресия;
 • Всички трениращи или родители на трениращи деца попълват декларация за здравен статус на трениращия, съгласие за занимания с бойни изкуства и предоставят актуални данни с контактна информация.

Ние предлагаме:

 • Възможност да навлезете в света на бойните изкуства, с помощта на квалифицирани инструктори;
 • Приятна атмосфера по време на тренировка;
 • Запознанства с нови приятни хора;
 • Да станете част от отбора;
 • Да се раздвижите и намалите стреса;
 • Да се мотивирате;
 • Тренировки, излети и забавления на открито;
 • Да тренирате два стила карате;
 • Веднъж месечно ще имате възможност да се запознаете с други бойни изкуства от приятелски школи;
 • Практикуване на традиционни японски оръжия (кобудо).