Здравейте, Приятели!

Всеки понеделник от 8.30 до 9.30 часа, Калина Минчева провежда Музикално-танцова терапия, чрез Паневритмия в Широ Доджо.

През първата половина на XX век в България се заражда една уникална система – Паневритмията на Петър Дънов .
В основата й е заложено схващането на автора за движението, като вид телесна терапия, чрез която се акумулира жизнена енергия от природата.
За първи път Паневритмията се използва като част от Модел за комплексна арт-терапия. Той е научно доказан и обоснован. Представлява форма на групова работа – включва различни техники и обединява различни видове арт- терапевтична дейност. Основното въздействие се реализира чрез двигателната, танцова терапия. Благоприятното му въздействие постига синхронизиране на физическото, психологическото и емоционалното състояние.
Водещ : Калина Минчева, преминала курс на обучение към СУ “Св. Климент Охридски” – Арт-терапевтична социално- педагогическа работа при емоционално- поведенчески проблеми, музикално- танцова терапия чрез Паневритмия.
Тел: 0898 667781

123